Sídlo: Malinová 2/A, 811 04 Bratislava Tel.: +421 2 5720 6140 E-mail: mail@medilas.sk

EndoCOMPACT Veezar

XION EndoCompact Veezar

znamená novú, výkonnú zobrazovaciu platformu v endoskopii. EndoCOMPACT Veezar pozostáva z interaktívnej konzoly s integrovanými úchytmi najdôležitejších zobrazovacích nástrojov používaných v ORL medicíne a foniatrii.