Sídlo: Malinová 2/A, 811 04 Bratislava Tel.: +421 2 5720 6140 E-mail: mail@medilas.sk

    Aktuálne ste tu!
  • Úvod
  • O nás

Niečo o našej spoločnosti

Chirurgické odbory

Spoločnosť MEDILAS s.r.o.

je dlhoročným dodávateľom zdravotníckej techniky a servisných služieb renomovaných svetových výrobcov štátnym a súkromným medicínskym zariadeniam.

Spoločnosť vznikla v roku 1992 v Slovenskej republike a v roku 1993 v Českej republike. Vďaka dlhodobej spolupráci s výrobcami medicínskych prístrojov, inštrumentov a inovatívnych operačných techník, sa stala významným obchodným partnerom pre štátne, aj súkromné medicínske zariadenia. Vo svojom produktovom portfóliu ponúka tieto hlavné skupiny produktov:

  • Spondylochirurgia
  • Oftalmológia
  • Chirurgické odbory
  • Artroskopia, ortopédia, trauma
  • ORL
  • Dermatológia

Okrem dodávok zdravotnej techniky, ponúkame edukačnú činnosť, odborné konzultácie, technickú podporu a servis. Od roku 1998 garantuje MEDILAS vysokú kvalitu svojich služieb zavedením normy ISO – EN ISO 9001:2000. MEDILAS, ako člen Asociácie Slovenských Dodávateľov Zdravotníckych Pomôcok (SK-MED), uznáva záväzok dodržiavať etický kódex, zákony, nariadenia a vyhlášky platné pre rezort zdravotníctva, ako aj všeobecné legislatívne normy.

Medilas

Certifikáty