Sídlo: Malinová 2/A, 811 04 Bratislava Tel.: +421 2 5720 6140 E-mail: mail@medilas.sk

  Aktuálne ste tu!
 • Úvod
 • Náhrady medzistavcových platničiek a tiel stavcov

Náhrady medzistavcových

platničiek a tiel stavcov

Cerv-X™

Kategorizované ŠZM je implantát na podporu medzistavcovéh priestoru v oblasti cervikálnej chrbtice od C3 až po C7 s cieľom podporiť spinálnu fúziu. Implantáty môžu zároveň slúžiť k obnoveniu profilu chrbtice. Doporučuje sa dodatočná stabilizácia.

Indikácie

 • Degeneratívne ochorenie diskui
 • Spondylolistéza a retrolistéza stupeň 1
 • Degeneratívna skolióza
 • Revízne operácie
 • Pseudoartróza

Systém

 • Klietky k cervikálnej intersomatickej fúzii
 • Predný prístup
 • Rádiolucentný PEEK Optima® LT1
 • Možnosť použitia výplne
 • Dva tvary implantátu, konvexný a zahnutý
 • Sterilné balenie

TRISTAN®flex

TRISTAN®flex je implantátový systém na dlhodobé používanie ako náhrada platničky na prednú stabilizáciu v oblasti krčnej chrbtice od C3 do C7 u pacientov, u ktorých sa zastavil celkový rast skeletu. Systém zahŕňa implantáty rôznych rozmerov a výšok, čo umožňuje nájsť riešenie, anatomicky vhodné pre anatómiu jednotlivého pacienta. TRISTAN®flex je rozšírením existujúceho systému Tristan. TRISTAN®flex umožňuje vďaka integrovanému expanznému mechanizmu individuálne upraviť sklon implantátu a tým obnoviť prirodzenú lordózu pacienta.

HERO®

Cervikálny predný platničkový systém HERO®

Systém HERO® sa používa na stabilizáciu krčnej chrbtice. Je vhodný pre použitie so sklonom variabilnými  jednoduchými, alebo štandardnými skrutkami, alebo expanznými skrutkami), ako aj kombináciou všetkých typov skrutiek (hybridných) na krčnú chrbticu od C2 do C7. S monokortikálnym ukotvením ponúkajú expanzné skrutky dodatočnú podporu aj pri slabej kostnej hmote. 3- a 4-segmentové dlahy HERO® majú viacpolohové otvory, ktoré chirurgovi poskytujú ďalšie možnosti variácie dĺžky pre viacsegmentové výplne.

ADDplus™

Náhrady tiel stavcov - krčné expandovateľné s fixáciou

Náhrada tela stavca ADDplus je určená na chirurgickú rekonštrukciu krčných stavcov pri defektoch kostného tkaniva s možnosťou fixácie pomocou skrutiek.

 

Indikácie

Stabilizácia a fixácia krčnej chrbtice pri instabilitách rôznych genéz ako napríklad stavy po kompletnej alebo čiastočnej korpektomií v dôsledku deštrukcie stavca tumormi, fraktúr, zápalov alebo stavy po odstránení medzistavcovej platničky pri degeneráciách.

 

Cieľová skupina

Pacienti po úrazoch, s nádormi a infekciami chrbtice.

Obelisc™

Náhrady tiel stavcov hrudnodriekové - expandibilné

Náhrada tela stavca Obelisc™ je určená na chirurgickú rekonštrukciu hrudných a driekových stavcov pri defektoch kostného tkaniva.

 

Indikácie

Stabilizácia a fixácia hrudnodriekovej chrbtice pri tumoroch, fraktúrach a infekciách.

 

Cieľová skupina

Pacienti po úrazoch s nádormi a infekciami chrbtice.

Pezo™

Rodina klietok PEEK

Systém

 • Implantačná súprava nástrojov na medzitelovú fúziu medzi lumbálnou a lumbosakrálnou oblasťou
 • Rádiolucentný PEEK Optima® LT1
 • Tri typy klietok pre dorzálny a predný prístup (PLIF, TLIF, ALIF)
 • RTG markery pre bezpečné polohovanie
 • CT a MRI zobrazovanie bez artefaktov
 • Sterilné balenie

Výhody

 • Veľký plniaci objem pre kostný/kostný náhradný materiál
 • Súprava nástrojov pre všetky typy prístupu
 • Veľký výber tvarov a veľkostí

Adonis®-TLIF

Transforaminálna lumbálna medzitelová fúzia - systém Adonis®-TLIF

Technika TLIF pracuje s jednostranným prístupom k priestoru disku. Výsledkom je, že postup TLIF poskytuje „360°“ fúziu prostredníctvom jednostranného zadného prístupu, ktorý okrem iného ponúka nasledujúce výhody oproti technike PLIF:

 • Implantačná súprava nástrojov na medzitelovú fúziu medzi lumbálnou a lumbosakrálnou oblasťou
 • Rádiolucentný PEEK Optima® LT1
 • Tri typy klietok pre dorzálny a predný prístup (PLIF, TLIF, ALIF)
 • RTG markery pre bezpečné polohovanie
 • CT a MRI zobrazovanie bez artefaktov
 • Sterilné balenie

ADONIS®-TLIF je inteligentný – vďaka svojim prístrojom – vysoko účinný systém medzitelových zariadení a predstavuje tak uznávaný produktový rad.