Medilas s.r.o.

Produkty

SKÚSENOSTI S 27 G VITRORETINÁLNOU CHIRURGIOU NA SLOVENSKU

Očné oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura,pod vedením Prim. MUDr. Danice Jonecovej, tak sleduje svetové operačné postupy v očnej mikrochirurgii. Metóda 27 G vitroretinálnej chirurgie bola prezentovaná aj v rámci významného európskeho kongresu EURETINA 2016 v Kodani, ako inovatívny  trend v oblasti mikroincíznej vitroretinálnej chirurgie. Očné oddelenie v Univerzitnej Nemocnici L. Pasteura v Košiciach patrí k pracoviskám s najpočetnejšou skupinou pacientov operovaných touto metódou na Slovensku.

Zavedenie bezpečnej a rýchlej metódy 27 G bolo možné vďaka konštrukcii nových typov "Duty Cycle" Cutterov fy. DORC. Ich špeciálne konštrukčné riešenie umožňuje vysoký počet rezov 16.000 r./min bez negatívnych efektov ako trakcia alebo zníženie kontroly v operačnom poli.

Prístroje a inštrumentárium pre 27 G chirurgiu vyvinula v spolupráci s poprednými svetovými chirurgami holandská firma DORC. Jej autorizovaným partnerom v Slovenskej republike je Medilas s.r.o.